Pravidla soutěže Postavte si

Jako zákonný zástupce nezletilého uděluji tímto společnosti Make more, s.r.o., se sídlem Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO : 07023987 (dále jen „společnost“), jako správci osobních údajů, souhlas s: uveřejněním jména  a  fotografií  či videí  na  svých stránkách, jakož i profilech na sociálních sítích  pro  marketingové  účely.

Osobní údaje, zpracovávané na základě tohoto souhlasu, zahrnují zejména fotografie mé osoby/mého dítěte, případně video záznam mé osoby/mého dítěte. Jsem si vědom, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu celkově nebo v případě každého jednotlivého média, a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji osobu ze strany společnosti. S tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně.

Jelikož jsme organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, přihlašujeme se k dodržování Politiky ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Metodika zpracovaná Nadací OSF je k nahlédnutí zde.