Kateřina

Takové hady vyráběl kdysi dávno můj dědeček z měděných kovových plátků 🙂