Sofie

Tato spirála funguje tím, že teplo stoupá nahoru. To dokazuje, že tato spirála funguje na tepelný pohon, a proto se roztáčí.
Natočila jsem i video, ale bylo moc velký a nešlo poslat. Škoda.