Stanislav

Pokus jsme dělali společně ve školní družině. Moc nás to bavilo.