Brož

Moje sopka leží v Pokojíčkový zemi. Vylézt na ni jde, ale je to těžké a nebezpečné. Může totiž kdykoliv vybouchnout.