Drábkovi

Děti se snažily barvy kostiček přizpůsobit tomu, jak teče láva dolů, jak mění barvu při chladnutí. Moc zajímavá pro ně byla zkušenost smíchání sody a octa a následné reakce.