Holubář

Tato sopka je vytvořena z duhy (jak napovídá její název a barva), ale původně to byla obyčejná hora. Jednoho dne však probudil v ní osud a stav země neukojitelný žár, a proto se rozhodla dát zemi za vyučenou její žhavou lávou. Tohle je ovšem pouze teorie, jelikož její výstřední vzezření je nevysvětlitelné.