Kminek

Locika utika z věže, kde ji veznila carodejnice. Při útěku zavadi o sopku, která začne soptit. Sopka je překonána a na Lociku čeká lodicka, která ji odveze do království.