Koutecká

Až samotný výbuch nám ukázal, kudy by si tekoucí láva našla svou cestu. Ale nezůstalo o jednoho testu. Pro velký úspěch jsme pokus několikrát opakovali.