Lopot

Když jsme se prosekali k úpatí hory, viděli jsme liánami zarostlé sloupy, které rozhodně netvořila matka příroda. Vylezli jsme po nich nad koruny stromů a našli lanovou kabinu. V dálce pod námi jsme shlíželi na vršek hory, kterou jsme hledali. Měl to být vyhaslý vulkán, ukrývající bájný poklad kmene obývajícího zdejší území před tisíci lety. Na okraji vulkánu do dálky svítil oválný bílý obelisk. Lanovka vypadala celkem funkčně a tak se Fanouš rozhodl, že obelisk prozkoumá zblízka…