Lukešová

Emet slaňující přes hornatou džungli uniká ze spárů divochů a před chrlící lávou z Prokleté sopky. A jako správnému lego hrdinovi se mu podaří zachránit obyvatele džungle.