Popovičová

První pokus s práškem do pečiva se úplně nezdařil. Perkarbonát sodný pěnil lépe.