Slezáková

Tato sopka se jmenuje Osamělá, jelikož v jejím okolí je pouze pustina