Štěpánková

před mnoha a mnoha lety vyrostla uprostřed naší zahrady veliká mega hustá super sopka