Sucharda

Kdesi v džungli, za hustým porostem a nebezpečnou zvěří, se ukrývala dosud neprobádaná sopka. Aby odehnala badatele, vypustila jen trochu lávy. Avšak 3x běda těm, kdo jí vyruší příště!