6. třída

V dílně jsme se posadili
a vozembouch vyrobili.
Pak v hudebně zpívali
v rukou nástroj drželi.