školní družina

Ledčická notička vznikla brzy ráno ve školní družině, když ještě byla tma. Nejdříve vznikly elektrické kytary a naposledy se narodily housličky. Když se kapela sladila, odešli se hudebníci učit, ale po prázdninách tam stále bude a určitě přibydou další nástroje a pak si zahrají všichni společně pro radost.