Václav

Jak jsem stavěl toto letadlo (tryskáč) tak jsem musel použít křídla s cobi a při stavění vlaštovky jsem se snažil být co nejpečlivější.