Albert

Mimonove se nemohou dohodnout, který sloupecek je vyšší. Zkoušeli jsme známý optický klam s délkou úsečky zobrazit pomocí lega.