František

Fanoušek si nakreslil optický klam mávajicího chlapce.