Vavřinec

Postavil jsem si svůj první optický klam, abych se něco naučil o optice.