Vincent

Syn si přál s vámi stavět. Sledujeme společně i s mladším, jak vypadá pohyb ptáčka.