Ella

Rozloženie svetla na spektrum farieb bolo pre Ellu novinkou, ku “krabičke s CDčkom” sa bude v najbližšom čase ešte vracať a testovať, ako sa mení to, čo v krabičke vidí. Dnes s krabičkoubeháa po byte pol dňa 😉