Wessels

Při bádání posádka přežila výbuch sopky, ale loď bohužel ztroskotala.