Wessels

Posátka jménem Bird and Cat ve svém speciálním vybavení prozkoumávali okolí chrlící sopky.