Christian

Kometa Uran 3 se zrodila z hvezdného prachu a je pohánená Lego energii. Na štedrý den priletí prímo k nám.